Image: ARROW DOWN

CONTOUR®PLUS ELITE
система за проследяване на кръвна захар

КУПИ СЕГА

© Copyright 2020. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Всички права запазени.
Ascensia, логото Ascensia Diabetes Care, Contour, Smartlight, Second-Chance, логото на функцията за вземане на проби Second-Chance са търговски марки и/или регистрирани търговски марки на Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Apple и логото на Apple са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е сервизна марка на Apple Inc. Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Всички други търговски марки са притежание на съответните им собственици и се използват единствено за информационни цели. Не трябва да се правят заключения или да се подразбира, че съществуват каквито и да било връзки или одобрение.
Дата на изготвяне: Декември 2020 г. Код: G.DC.12.2020. PP-CPLUS_ELT-GBL-0012

Пазарувай сега