Image: ARROW DOWN

Защо CONTOUR®?

Ние смятаме за свой дълг осигуряването на лесни за употреба глюкомери, които работят с доказана точност и предоставят точна информация, която помага за вземането на по-добри решения в грижата за Вашия диабет.

По-добра информация, която помага за вземането на по-добри решения

Серията глюкомери CONTOUR®PLUS е доказала своята висока точност* и лесна употреба. За общ преглед прочетете раздела ПРОДУКТИ на тази уебстраница

Ние от Ascensia Diabetes Care искаме да Ви предоставим две неща чрез нашите глюкомери. Първо, резултати с изключителна точност, които Ви помагат да вземете по-добри решения относно мениджмънта на Вашия диабет. Второ, ние искаме да Ви улесним възможно най-много при получаването на информацията, която искате, което означава да използваме технология, която прави тестването по-лесно и особено подходящо за съвременния начин на живот. 

Глюкомерите CONTOUR® ще покажат измерванията на кръвната Ви захар в стандартните мерни единици за Вашата държава (mmol/l).

*Системите глюкомери CONTOUR® превъзхождат изискванията за точност на ISO 15197:2013, които изискват попадането на 95% от измерените стойности на кръвната захар в рамките или на ±0.83 mmol/l от средните измерени стойности на процедурата за референтно измерване при концентрации на кръвната захар <5.55 mmol/l, или в рамките на ±15% при концентрации на глюкозата ≥5.55 mmol/l

Купи сега